Nasze licytacje charytatywne
Darowizny pieniężne

Podstawą pomocy jest realizowanie projektów dostosowanych do sytuacji w jakiej znaleźli się potrzebujący. Zakupujemy bony żywnościowe, jedzenie, środki czystości, opatrunkowe, leki lub pokrywamy koszty utrzymania niezbędne do życie.

Za zebrane środki organizujemy zajęcia pozaszkolne, rozwijające pasje. Szukamy talentów i pomagamy im wskazywać kierunek rozwoju oraz kształtować drogę realizowania celów. Organizujemy obozy, festiwale i konkursy. Pomagamy zorganizować pomoc psychologiczną oraz medyczną potrzebującym.

Darowizny pieniężne są dysponowane zgodnie ze statutem Fundacji.

Osoby prawne mogą odliczyć od podatku całą dokonaną darowiznę, nie więcej jednak niż kwotę stanowiącą 10% dochodu (CIT).

Osoby fizyczne mogą odliczyć od podatku całą dokonaną darowiznę, nie więcej jednak niż kwotę stanowiącą 6% dochodu (PIT).

Wystarczy dokonać wpłaty na konto bankowe Fundaji:

FUNDACJA USKRZYDLIĆ MARZENIA

Nr konta (mBank): 73 1140 2004 0000 3102 7981 7228

Darowizny rzeczowe

Wszelkiego rodzaju pomoc rzeczową przekazujemy tym, którzy jej najbardziej potrzebują oraz podopiecznym Fundacji. Dary rzeczowe kierujemy do osób spełniające kryteria zgodne z działalnością statutową Fundacji również do domów dziecka oraz placówek pomocy społecznej i opiekuńczej.

Cenne i unikatowe przedmioty staramy się spieniężyć na okolicznościowych aukcjach, a uzyskane fundusze przekazujemy na uzgodniony z Darczyńcą cel.

Nasze licytacje charytatywne

Zapraszamy serdecznie do udziału w licytacjach charytatywnych. Licytując pomagasz Naszej Fundacji. Wszystkie środki z aukcji przeznaczamy na bezpośrednią pomoc potrzebującym i realizację naszych działań statutowych. Twoje wsparcie jest dla nas bardzo ważne.

Dziękujemy za życzliwość i bezcenną pomoc
Potrzebuję pomocy

Sprawdź, w jaki sposób możemy Tobie pomóc.

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Jeśli oczekujesz pomocy lub sam chcesz pomóc i potrzebujesz wskazówek, co dalej zrobić? Napisz lub zadzwoń, pomożemy rozwiać Twoje wątpliwości.

Wystarczy dokonać wpłaty na konto bankowe Fundaji:

FUNDACJA USKRZYDLIĆ MARZENIA

Nr konta (mBank): 73 1140 2004 0000 3102 7981 7228